Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΑ Πρέβεζας: Κάλεσμα σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Ε.Ν.Α. Νομού Πρέβεζας σε εφαρμογή του άρθρου 12 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 2 / 1 / 2014, σ υ γ κ α λ ε ί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα  μέλη που θα γίνει,  την 12 /1/ 2014, στην αίθουσα συγκεντρώσεων Β.Τέφα  Λ. Ιωαννίνων 180 (Αγ. Ειρήνη) στην Πρέβεζα την  Κυριακή και ώρα ενάρξεως   20: 00μμ. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.


Ø  Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης .
Ø  Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2013
Ø  Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού  έτους 2013.
Ø  Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2013.
Ø  Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
Ø  Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
Ø  Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2014.
Ø  Συζήτηση εκπροσώπων για το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 2014.
Ø  Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2014.
Ø  Θέματα χώρου δραστηριότητας
Ø  Διαγραφή μελών της Ε.Ν.Α.
Ø  Προγραμματισμός του 2ου Φεστιβάλ Νέων Υπαίθρου
Ø  Δημιουργία Περιφερειακής (Α.Σ.Ο.)Ένωσης Νέων Αγροτών Ηπείρου
Ø  Κοπή πίτας της Ε.Ν.Α. (Ανοικτή  για τους προσκαλεσμένους στις 21:00)


Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/3, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 26 / 1 / 2014, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 20:00μμ . 


Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 10 Ευρώ.