Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Πρόνοιας Πρέβεζας για τους επιδοτούμενους από τα προγράμματα αναπηρίας


Ανακοίνωση από το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Πρέβεζας για τους επιδοτούμενους από τα προγράμματα αναπηρίας

Από το Τμήμα Πρόνοιας Του Δήμου Πρέβεζας σας γνωρίζουμε ότι οι επιδοτούμενοι από τα προγράμματα αναπηρίας των οποίων η Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής έχει λήξει και έχουν υποβάλει αίτηση στα ΚΕΠΑ η οποια εκκρεμεί θα πρέπει να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2682089006 και 2682089214 προκειμένου να ενημερωθούν για την παράταση των επιδομάτων τους.

Επίσης οι επιδοτούμενοι των οποίων η γνωμάτευση λήγει μέχρι 30/4/2014 θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία αντίγραφο της αίτησης τους στα ΚΕΠΑ συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση.