Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Π.Ε. Πρέβεζας: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ), έχει δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» και περιοχή εφαρμογής των δράσεων της  την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 
Οι Εταίροι που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη είναι:
  1. ΚΕΚ/ΚΕΑΑΠ Α.Ε. ΟΤΑ
  2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  3. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
  5. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
  6. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
  7. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  8. Κ.Ε.Κ  ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε
 
Στόχος  του έργου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης, με παράλληλη άρση των συνθηκών που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ή την ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας.
 
Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέμβασης  θα ωφεληθούν 100 άτομα της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,  τα οποία είτε θα ενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας και σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων, είτε θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις είτε θα συμμετέχουν ως εταίροι ή εργαζόμενοι στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που προβλέπονται να δημιουργηθούν.
Οι άνεργοι που θα ωφεληθούν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της περιοχής και πιο συγκεκριμένα:
§   Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
§   Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
§   Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.
§   Άτομα με αναπηρία (άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία).
 
Βασικό παραγόμενο προϊόν της Πράξης θα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης στην τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα που θα προωθεί καινοτόμες δραστηριότητες και θα αξιοποιεί τοπικούς διαθέσιμους πόρους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.
1. Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων (50 άτομα).
 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που θα συσταθούν, θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να προχωρήσουν στη σύσταση νέων θέσεων εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, που θα  προσφέρουν:
 
Τα άτομα που θα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές θα προέρχονται από τις ευπαθείς ομάδες των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα , των μονογονεϊκών οικογενειών, των ατόμων με αναπηρία και ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια.
 
 
2. Ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων (30 άτομα).
 
Θα παρασχεθούν υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε άτομα που θα προέρχονται από τις ευπαθείς ομάδες των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45, και των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια, ώστε να προχωρήσουν στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης.
 
 
3. Τοποθέτηση ωφελουμένων σε επιχειρήσεις της περιοχής (20 άτομα).
 
Παράλληλα, με την ανάπτυξη της κοινωνικής και ατομικής επιχειρηματικότητας θα γίνει τοποθέτηση ωφελουμένων σε επιχειρήσεις της περιοχής με δραστηριότητα συναφή με τα προγράμματα κατάρτισης.
 
Η υποστήριξη των ωφελουμένων περιλαμβάνει:
α) την εξατομικευμένη συμβουλευτική, β) την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και γ) την επιστημονική υποστήριξη τόσο της νέας επιχειρηματικότητας όσο και της τοποθέτησης σε  νέες θέσεις εργασίας.
 
- See more at: http://www.preveza-info.gr/node.php?id=16698#sthash.mLblWYUS.dpuf