Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Δ/νση Αγροτικής Οικονομιάς: Απαγόρευση φύτευσης νέων αμπελιών

 
Σε εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών (ΕΚ) 1282/2001&479/2008& 555/2008& 436/2009 και μετά από την έκδοση της Κ.Υ.Α 286839/2-4-2009 η οποία εξακολουθεί να ισχύει, σας κάνουμε γνωστό ότι απαγορεύονται οι φυτεύσεις νέων αμπελιών.   Επιτρέπονται μόνο μετά από την απόκτηση δικαιωμάτων φύτευσης από το ΥΠΑΑΤ μέσω της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ&ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. (Οι αιτήσεις γίνονται στην Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ.&ΚΤΗΝ. (Από 1/8 έως 15/12 κάθε έτους).
Επίσης κάνουμε γνωστό με το αριθμ. 5509/123907/11-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ σε εφαρμογη του ΚΑΝ (ΕΚ) 479/2008,οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις  συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσης τους αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από τις 15 Νοεμβρίου.