Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σχετικά με τη διακίνηση Ζωοτροφών στο λιμάνι της Πρέβεζας

 
Με αφορμή απόψεις που διατυπώθηκαν δημόσια στη συζήτηση για το λιμάνι της Πρέβεζας που έγινε στη Θεοφάνειο αίθουσα την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, η Π.Ε. Πρέβεζας διευκρινίζει τα εξής σχετικά με την διακίνηση ζωοτροφών στο λιμάνι της Πρέβεζας.
α) Οι ζωοτροφές που προέρχονται από τη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ εκφορτώνονται και διακινούνται ελεύθερα (ενδοκοινοτικό εμπόριο) χωρίς εμπλοκή των υπηρεσιών της Π.Ε.
β) Οι ζωοτροφές από τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)  κατά τον εκτελωνισμό τους και πριν τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Πρέβεζας, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Για κάθε εισαγωγή ζωοτροφών στο λιμάνι της Πρέβεζας ενημερώνεται άμεσα ηλεκτρονικά τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι καθ' ύλην αρμόδιο για την εισαγωγή ζωοτροφών όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, επομένως δεν τίθεται επ' ουδενί θέμα ορθής ή μη εφαρμογής της νομοθεσίας.
Για ορισμένες μόνο κατηγορίες τροφίμων και ζωοτροφών προβλέπεται αυξημένο επίπεδο ελέγχων κατά την εισαγωγή σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 669/2009. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες ζωοτροφών και μόνο (ενδεικτικά αναφέρουμε φουντούκια, αραχίδες, φυστικοβούτυρο, συγκεκριμένων χωρών, προμίγματα Κίνας) εμπίπτουν στον κανονισμό και πρέπει να εισάγονται από συγκεκριμένα σημεία εισόδου, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το λιμάνι της Πρέβεζας. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις έκτακτων μέτρων (πχ για ζωοτροφές Ιαπωνίας μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα όπου επιτρέπεται η εισαγωγή μόνο από Αθήνα και Θεσσαλονίκη)..
Οι ζωοτροφές που εισάγονται διαχρονικά και μέχρι σήμερα στο λιμάνι της Πρέβεζας δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται αυξημένοι έλεγχοι και κανονικά ελέγχονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πρέβεζας και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Με την εφαρμογή του master plan θα πρέπει να ενταχθούν και οι απαραίτητες υποδομές για την υποδοχή και αυτών των κατηγοριών προϊόντων. Οι οποιεσδήποτε αόριστες αναφορές και δη από προσωπικές πληροφορίες ότι κινδυνεύουν οι σημερινές δραστηριότητες είναι ανυπόστατες.