Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ημερίδα από το Επιμελητήριο με Κεντρικό Ομιλητή το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, σας προσκαλούν σε Ημερίδα με Κεντρικό Ομιλητή το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό, ο οποίος θα παρουσιάσει το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του (Γ.Ε.ΜΗ., Ι.Κ.Ε., ΣΗΜΑΤΑ, Κανόνες Διακίνησης/Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών -ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.-, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σήμα Ελληνικού Προϊόντος και Clusters»)

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου  Στέφανος Κομνηνός

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Γιάννης Γιαμάς