Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

5.655 προσλήψεις για 12μηνη απασχόληση στο υπουργείο Πολιτισμού μέσω ΕΣΠΑ

5.655 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού μέσω ΕΣΠΑ
Άμεσα θα εκδοθούν προκηρύξεις από τις ΕΚΠΑ και ΕΒΑ του υπουργείου Πολιτισμού για 5.655 προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.
Οι 5.655 προσλήψεις ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, θα αφορούν την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης.
Μερικές από τις απαιτούμενες ειδικότητες θα είναι ΠΕ Οικονομικοί , ΠΕ ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί , ΠΕ πληροφορικής , ΤΕ λογιστές, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικοί ,ΔΕ Φύλακες Νύκτας, ΥΕ εργάτες και ΥΕ Καθαρίστριες.
Πως θα γίνουν οι προσλήψεις :
H πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει με δύο τρόπους αφού 669 προσλήψεις θα γίνουν κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ και 4.938 προσλήψεις θα γίνουν βάσει του νόμου ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» που δίνει την δυνατότητα στους ήδη εργαζόμενους με συμβάσεις να ανανεωθεί για το απαραίτητο διάστημα υλοποιήσεις του έργου που συμμετέχει.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις εντεταγμένων έργων ΕΣΠΑ καθώς και από συγχρηματοδοτούμενα έργα τρίτων του Υπουργείου Πολιτισμού.