Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

ENA Πρέβεζας: Συνάντηση στην Νέα Σαμψούντα για την Αγορά Αγροτών


Η Ε.Ν.Α. Πρέβεζας  στηρίζοντας την προσπάθεια της πρώτης Αγοράς Αγροτών (Farmers market) στην Ελλάδα   που   ξεκίνησε  στις 16 / 6 /2012 και με βάση την θεσμοθέτηση  της με νόμο (4235/2014) του Ελληνικού κράτους από τον Φεβρουάριο του 2014 προσκαλεί σε συνάντηση συζήτηση όλους τους παραγωγούς (αγρότες κτηνοτρόφους , αλιείες κτλ.)  με θέμα την λειτουργία της αγοράς αγροτών (Farmers market) Πρέβεζας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Νέα Σαμψούντα  του Δήμου Πρέβεζας  την Κυριακή   13 / 4 / 2014 στο πολιτιστικό Κέντρο και ώρα 11:00

 Στην συνάντηση  θα  γίνει ενημέρωση   στους ενδιαφερόμενους με τα ακόλουθα θέματα :


1)Τι είναι η αγορά αγροτών τι διαφορά έχει  με τις Λαϊκές αγορές.

2)Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν  στην αγορά αγροτών.

3) Πως λειτούργει και πως διοικείται η αγορά αγροτών.

4) Προοπτικές της αγοράς αγροτών Πρέβεζας

5) Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα διοίκησης της αγοράς αγροτών (Farmers market) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (4235/2014) και εκλογή αντιπροσώπων.