Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Συνάντηση Βασιλείου με Σύλλογο Φορτοεκφορ​τωτών Λιμένος Πρέβεζας


Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, συνάντηση κλιμακίου της Δημοτικής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Πρέβεζας Δημήτρη Βασιλείου με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Πρέβεζας.

Ο κ. Βασιλείου διατύπωσε την άποψη ότι το λιμάνι της Πρέβεζας αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη και εξέλιξη της περιοχής. Η  ένταξη του και λειτουργική σύνδεσή του με την πόλη, μπορεί να αποτελέσει την πιο σημαντική μεταρρύθμιση, που θα καθορίσει το μέλλον του Δήμου και της Πρέβεζας τα επόμενα χρόνια. Πρότεινε την επανεξέταση της απόφασης της Επιτροπής λιμένων στην κατεύθυνση της Εναλλακτικής λύσης «Β» του Master plan του λιμανιού σύμφωνα με τις προτάσεις των φορέων της πόλης και του Δήμου. Οι εκπρόσωποι του σωματείου συμφώνησαν για την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του λιμανιού σύμφωνα με το σχεδιασμό του Μaster Ρlan, όπως και για την αλλαγή θέσης του εμπορικού λιμανιού στον ανατολικό προβλήτα, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας και ορθολογικής  λειτουργίας του. Τέλος  ο κ. Βασιλείου διευκρίνισε ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του Συλλόγου και ζήτησε την ενεργό συμπαράσταση και στήριξη τους στην κατεύθυνση αυτή.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι υπάρχει εγκατάλειψη του συνολικού περιβάλλοντα χώρου του λιμανιού από τις μέχρι σήμερα αρχές της πόλης.

Ο Δήμος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχουν μεγάλες ευθύνες και μεγάλα «φορτία» να σηκώσουν για την ορθολογική ανάπτυξη του  λιμανιού και το μέλλον της πόλης.

 

 

 

Το Γραφείο Τύπου

 

της Δημοτικής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας