Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Σύσκεψη μελών της Δημοτικής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας σε γνωστό καφενείο του Λούρου

Πραγματοποιήθηκε σε γνωστό καφενείο του Λούρου σύσκεψη εργασίας μελών της Δημοτικής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Δήμου Πρέβεζας. τη συνάντηση παραβρέθηκε ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Βασιλείου. Μετά από σύντομη εισήγηση του υποψήφιου Δημάρχου ακολούθησε συζήτηση στην οποία χαράχτηκε το πρόγραμμα δράσης της παράταξης στο Λούρο και τα γύρω χωριά. Ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή των παρευερισκομένων στην διατύπωση προτάσεων σχετικών με τα προβλήματα του τόπου, που παραμένουν άλυτα από τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές. Αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος, που θα καταγράψει και ιεραρχήσει τις ανάγκες των πολιτών και των χωριών τους, ώστε να τις παρουσιάσει για συζήτηση σε επόμενες δημόσιες συγκεντρώσεις σε χώρους της Δημοτικής Ενότητας Λούρου.
Πρέβεζα 5/3/2014
Το Γραφείο Τύπου