Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

"Εγκατάσταση Νέων Αγροτών" και στην Πρέβεζα με bonus έως 20.000 ευρώ

 
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πρέβεζας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Υπουργείο Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων δημοσιοποίησε την 2η Πρόσκληση για το Μέτρο 1.1.2. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ».

 

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν οι δικαιούχοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- είναι ηλικίας 18-40 ετών

- είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.).

- εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

- Έχουν γεωργική εκμετάλλευση ελάχιστου μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία 0,5 Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).

- Αναλαμβάνουν δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

- Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 22.500 €.

- Ο/η σύζυγος δεν θα πρέπει να είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή αρχηγός εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία άνω της 0,5 Μ.Α.Ε.

 

Επιλέξιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

- Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.

- Τα αγροτεμάχια εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.

- Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

 

- Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος.

΄Ύψος Ενίσχυσης

1. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

2. Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

(α) Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 € (β) Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500€

(γ) Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 €

Υποβολή Αιτήσεων – Φακέλων Υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται (συμπληρωμένες από Γεωτεχνικό ή Τεχνολόγο Γεωπονίας) στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι: από 18/03/2014 έως 16/05/2014.

 

Πληροφόρηση

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από

- τη Δ/νση Αγροτ. Οικον. & Κτην. Πρέβεζας: κα Θ. Σταυροπούλου & κα Α. Κεσσίση, τηλ: 26820 23897

- τους δικτυακούς τόπους του Υπ.Α.Α.Τ.: http://www.minagric.gr & www.agrotikianaptixi.gr

 

 

Ο

Αναπληρ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 Ιωάννης Αυγέρης
 πηγή: preveza-info