Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία: Δωρεάν μαστογραφία σε 250 περίπου Πρεβεζάνες

Φωτογραφία: Η Ελληνική Αντικαρκινική εταιρεία ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του τοπικού παραρτήματος θα διαθέσει την κινητή μονάδας Μαστογραφίας στην πόλη μας κατά τον μήνα Ιανουάριο διάστημα στο οποίο θα διενεργηθούν συνολικά περί τις 250 δωρεάν μαστογραφίες σε διάστημα 5 ημερών, εκπληρώνοντας μία από τις βασικές επιταγές των σκοπών της Αντικαρκινικής Εταιρείας αναφορικά με την μεγάλη σημασία της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης. 
Τα τρία τελευταία χρόνια  o κινητός μαστογράφος έχει  επισκεφθεί :
148  περιοχές της χώρας και πραγματοποίησε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε 16.703 γυναίκες.  
Στον κινητό μαστογράφο μπορούν να εξεταστούν γυναίκες που:
• η ηλικία τους είναι μεταξύ 40 και 70 ετών.
• δεν έχουν κάνει μαστογραφικό έλεγχο τους τελευταίους 12 μήνες.
• δεν έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
• την ημέρα της εξέτασης δεν έχουν έμμηνο ρύση (  δηλ. περίοδο).
    Κατά προτεραιότητα εξετάζονται γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική άνεση ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για να κάνουν μαστογραφία σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο κοντά στην περιοχή τους.
Για να κλεισετε ραντεβού τηλεφωνήστε στο 2682300476 απο 7-1-2014 έως και 13-1-2014 σε ώρες γραφείου.
Η Ελληνική Αντικαρκινική εταιρεία ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του τοπικού παραρτήματος θα διαθέσει την κινητή μονάδας Μαστογραφίας στην πόλη μας κατά τον μήνα Ιανουάριο διάστημα στο οποίο θα διενεργηθούν συνολικά περί τις 250 δωρεάν μαστογραφίες σε διαστημα 5 ημερών, εκπληρώνοντας μία από τις βασικές επιταγές των σκοπών της Αντικαρκινικής Εταιρείας αναφορικά με την μεγάλη σημασία της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης.
 
Τα τρία τελευταία χρόνια o κινητός μαστογράφος έχει επισκεφθεί :
148 περιοχές της χώρας και πραγματοποίησε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε 16.703 γυναίκες.
Στον κινητό μαστογράφο μπορούν να εξεταστούν γυναίκες που:
• η ηλικία τους είναι μεταξύ 40 και 70 ετών.
• δεν έχουν κάνει μαστογραφικό έλεγχο τους τελευταίους 12 μήνες.
• δεν έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
• την ημέρα της εξέτασης δεν έχουν έμμηνο ρύση ( δηλ. περίοδο).
Κατά προτεραιότητα εξετάζονται γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική άνεση ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για να κάνουν μαστογραφία σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο κοντά στην περιοχή τους.
Για να κλεισετε ραντεβού τηλεφωνήστε στο 2682300476 απο 7-1-2014 έως και 13-1-2014 σε ώρες γραφείου.