Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Νέα σύνθεση για το ΔΣ της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας


Tην Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκαν,  οι προβλεπόμενες - από το  καταστατικό της Μή Κυβερνητικής – Εθελοντικής Οργάνωσης   ΛΕΣΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - αρχαιρεσίες  για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της.

Μετά τις αρχαιρεσίες  η σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού  Συμβουλίου της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Νομού Πρεβέζης είναι η κάτωθι:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           :           Ράπτης Βασίλειος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Α΄           :           Ρίζος Βασίλειος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Β΄                        :           Πουλιάνος Ηρακλής

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                :           Μάρκου Χρήστος

ΤΑΜΙΑΣ                                 :           Μακρής Νικόλαος

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        :           Ρίζος Ελευθέριος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΥΛΙΚΩΝ      :           Διγώνης  Νικόλαος

 

Επικεφαλής  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ:           Ράπτης Βασίλειος

 

Εκπρόσωπος της Οργάνωσης για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:   Μάρκου Χρήστος

Οι λοιπές αρμοδιότητες που ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

 

Υπεύθυνος  Οχημάτων-Σκαφών                     :           Ρίζος Βασίλειος

 

Υπεύθυνος Αιμοδοσίας                                  :           Πουλιάνος Ηρακλής

 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων                     :           Μάρκου Χρήστος

 

Υπεύθυνος Ραδιοδυκτίου                               :           Μακρής Νικόλαος

 

Βοηθοί Υπεύθυνου Υλικών                           :           Ρεβίσιος Αθανάσιος – Κοτσαρίνης Αθανάσιος

           

                                               

                                                            Το Διοικητικό Συμβούλιο