Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΟΤΕ: Προκήρυξη για 500 θέσεις εργασίας. Δείτε τις θέσεις για την περιοχή μας.

Σε 500 νέες προσλήψεις ανακοινώνει με προκήρυξη του ο ΟΤΕ, όπου θα αφορούν θέσεις για τεχνικούς πεδίου, μηχανικούς, πωλητές καταστημάτων και εταιρικούς πωλητές
 
Οι αγγελίες που ανακοινώθηκαν από τον ΟΤΕ για τεχνικούς πεδίου αφορούν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν νέες θέσεις εργασίας για επιπλέον περιοχές. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΤΕ , ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων που θα πραγματοποιηθούν, θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των αποχωρήσεων μέσω των προγραμμάτων εθελουσίας. Οι προσλήψεις των νέων υπαλλήλων, που θα επιλεγούν από τον ΟΤΕ, θα πραγματοποιούνται σταδιακά από τις αρχές του νέου έτους.
Προθεσμία υποβολής βιογραφικών έχει οριστεί η Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013.
Η προκήρυξη για τις προσλήψεις στον OTE  σε διάφορες περιοχές της χώρας για τεχνικούς πεδίου .
Κύριο αντικείμενο:

Τεχνικές εργασίες άρσης βλαβών και κατασκευής: νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, μεταφορών, τοπικών βρόχων, μεικτονομήσεων, μετάδοσης, μεταγωγής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ευρυζωνικότητας συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων με κατάλληλα όργανα και χρήσης Netbook.
Τεχνικές εργασίες άρσης καλωδιακών βλαβών και κατασκευών εναερίων και υπογείων αστικών και υπεραστικών καλωδίων.
Χρήση και ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστήριξης της τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας.
Επίβλεψη / επιστασία εκτέλεσης δικτυακών εργασιών τηλεπικοινωνιακού δικτύου από αναδόχους.
Εκτέλεση τεχνικών εργασιών συντήρησης και συμβολή στην κατασκευή του Η/Μ-Η/Π εξοπλισμού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοσή του.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :

Πτυχίο ΙΕΚ  ή ΤΕΙ  σε σχετική με το αντικείμενο της θέσης ειδικότητα (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική και άλλες συναφείς ειδικότητες)
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English)
Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office)
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Εστίαση στο αποτέλεσμα
Πελατοκεντρική προσέγγιση
Προσαρμοστικότητα
Ομαδικό πνεύμα

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Εμπειρία σε αντίστοιχο ή παρεμφερές τεχνικό αντικείμενο
Άδεια ηλεκτρολόγου Α’ τάξης

Παροχές / εκπαίδευση και ανάπτυξη:

Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών δεξιοτήτων και νέες τεχνολογίες
Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας

Για να κάνετε την αίτησή σας, καντε κλικ εδώ
Η προκήρυξη του OTE για Πωλητές Καταστημάτων
Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν:
Πωλητές Καταστημάτων στις ακόλουθες περιοχές:

ΑΙΓΑΙΟ, ΗΠΕΙΡΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΟΝΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΤΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :

Απολυτήριο λυκείου
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English)
Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office)

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
Πελατοκεντρική προσέγγιση
Εστίαση στο αποτέλεσμα
Ομαδικό πνεύμα

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση
Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας
Πτυχίο IEK ή ΤΕΙ


Παροχές / Εκπαίδευση και ανάπτυξη:

Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και νέες τεχνολογίες
Bonus βάσει επίτευξης στόχων
Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας
Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Εφόσον ενδιαφέρεστε για μια ή περισσότερες από τις παραπάνω περιοχές,
παρακαλούμε πατήστε  ΕΔΩ
Η προκήρυξη του ΟΤΕ για Account Managers Εταιρικών Πελατών στις ακόλουθες περιοχές:
ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  , ΑΡΤΑ  , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΝΑΥΠΛΙΟ  ,ΠΑΤΡΑ , ΡΟΔΟΣ
Κύριο αντικείμενο:

Προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου σε νέους και υφιστάμενους Εταιρικούς Πελάτες με σκοπό τη διατήρηση αλλά και την ανάπτυξη/διεύρυνση του πελατολογίου.
Διερεύνηση & ανάλυση των αναγκών των Εταιρικών Πελατών με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.
Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης & υποστήριξης των Εταιρικών Πελατών.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :

Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English)
Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office)
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Πελατοκεντρική προσέγγιση
Εστίαση στο αποτέλεσμα
Ομαδικό πνεύμα

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Προϋπηρεσία δύο ετών σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση
Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας

Παροχές / Εκπαίδευση και ανάπτυξη:

Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα account management και νέες τεχνολογίες
Bonus βάσει επίτευξης στόχων
Εταιρικό αυτοκίνητο
Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας
Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Εφόσον ενδιαφέρεστε για μια ή περισσότερες από τις παραπάνω περιοχές,
παρακαλούμε πατήστε  ΕΔΩ
Προθεσμία υποβολής βιογραφικών έχει οριστεί η Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013